Treball per Projectes a Educació Primària

Primària dedica sis hores setmanals a l’aprenentatge basat en projectes

El Projecte “Paidos Travel Market”

La primera part d’aquest projecte va consistir en recollir informació dels països escollits pels alumnes a partir de preguntes proposades per ells mateixos. Un cop recollida la informació en forma de treball, els grups es van dedicar a preparar l’estand del Paidos Travel Market.

Activitats del projecte:

Recerca i recopilació d’informació del país escollit. Preparació de la Fira de Turisme:

  • Site amb l’itinerari de 5, 6 o 7 dies sobre el viatge al país escollit, incloent visites, horaris de vol, pressupost del viatge.
  • Informació sobre el clima del país.
  • Gastronomia.
  • Informació general del país: moneda, electricitat, horari, idioma, vestit tradicional i música.
  • Principals atraccions turístiques.

Una autèntica fira de turisme a l’Escola Paidos

Producte final:

Fira de Turisme amb estands dels diferents països, on s’exposaven les activitats del Projecte.

Objectius a assolir:

  • Seguir  utilitzant tècniques de treball cooperatiu.
  • Perfeccionar l’ús de les eines google (Drive, docs, sites, formularis i presentations).
  • Introducció en l’ús de programes de disseny i creació de codis QR.
  • Interpretar la informació trobada a la xarxa i ser capaç de seleccionar els continguts de forma crítica comparant-los amb els que hi ha a diferents pàgines web.
  • Fomentar la creativitat dels alumnes i l’ús de materials de reciclatge en les seves creacions.