Treball per Projectes a 3r d’ESO

ESO dedica sis hores setmanals a l’aprenentatge basat en projectes

Fem un curt

Aquest projecte dels alumnes de 3r d’ESO del Paidos té per objectiu realitzar un curtmetratge passant per totes les fases de creació de material audiovisual: idear el guió i personatges, filmar totes les escenes, editar el material produit i finalment es realitza un visionat i entrega de premis en una gala oberta als pares i mares.