Back

Servei d’orientació i atenció psicopedagògica

Suport a la tasca docent del professorat per tal d’adequar-la a les diferents necessitats

Mercè Bastardas

Mercè Bastardas

Psicòloga i Cap Atenció Psicopedagògica. Vocal consell rector

Comptem amb servei d’atenció psicopedagògica, integrada a l’equip docent. Això permet que la seva intervenció sigui una eina eficaç per als professors, les famílies i els alumnes.

  • Suport a la tasca docent del professorat per tal d’adequar-la a les diferents necessitats.
  • Assessorament al professorat en la planificació de la resposta educativa.
  • Detecció precoç de dificultats tant de desenvolupament com d’aprenentatge.
  • Actuació, en estratègies d’intervenció, amb alumnat que presenta dificultats.
  • Assessorament i orientació a les famílies.

Estudi Psicològic d’Orientació Vocacional

Des del Departament de Psicopedagogia es realitza un Estudi Psicològic d’Orientació Vocacional a tots els alumnes de 4t d’ ESO amb la finalitat d’ajudar-los en la tria dels estudis postobligatòris. L’estudi consta de:

  • Avaluació de les aptituds.
  • Avaluació de la personalitat.
  • Registre de preferències vocacionals.

Les famílies i els alumnes, a través d’una entrevista individualitzada, reben un informe amb els resultats obtinguts.També s’organitzen tallers i xerrades adreçades als alumnes i a les famílies.