Educació Primària a la Comarca del Bages

Aprendre llengües des de ben petits ens obre moltes portes

“Treballar cooperativament per afavorir les habilitats socials dels alumnes i l’atenció a la diversitat”

Visi Romero, Mestra Cicle Superior d’Educació Primària

Educació Primària a Sant Fruitós de Bages enfocada a les necessitats de l’actualitat

La finalitat d’aquesta etapa és proporcionar a tots els nens i nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. I com a escola cooperativa i segons el nostre Projecte Educatiu, fomentar els valors del treball cooperatiu,  l’educació emocional, la solidaritat, la llibertat personal, la igualtat, el pensament crític,  el compromís i l’esforç.

Com a centre concertat completem l’horari lectiu amb una hora complementària diària, a fi de desenvolupar les habilitats que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques. A més, l’Escola Paidos funciona amb el treball per projectes, amb l’objectiu de fomentar que l’aprenentatge dels nostres alumnes sigui útil i significatiu, per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres. I a la vegada, potenciar el seu desenvolupament emocional, cognitiu i social. Tot el que passa a la vida real, tot el que és autèntic, no està fragmentat, sinó que és únic i global. Els projectes es porten a terme durant 6 hores setmanals repartits en 3 franges de 2 hores.

Amb una especial rellevància, el treball d’educació emocional es realitza a l’àrea de valors socials i cívics i s’integra a totes les altres matèries, per tal de donar recursos als infants a l’hora de conèixer-se, gestionar les pròpies emocions, ser empàtics i respectar els altres. Un altre pilar important d’aquesta etapa és el foment dels hàbits saludables, a través de la matèria d’educació física, tant en la pràctica de l’esport com en el foment de l’alimentació equilibrada.

Per tal de fer un bon seguiment individual de l’alumnat per part de tot el professorat és indispensable la col·laboració. Escola i família han de formar equip per fomentar el desenvolupament personal i social de l’alumnat, tan en  l’aspecte intel·lectual com en l’emocional i moral, d’acord amb la seva edat. A l’escola som una gran família i per nosaltres és molt important la implicació dels pares a l’escola.

Cicle Inicial de Primària. Gaudir en l’aprenentatge

A CICLE INICIAL preparem els infants per adquirir les habilitats i competències que els seran necessàries en el seu futur més proper. És per això que donem molta importància a l’adquisició d’hàbits de treball. L’objectiu principal és motivar els alumnes perquè gaudeixin aprenent. Per aquest motiu, posem al seu avast  diferents estratègies i eines per a cada aprenentatge i arribar, d’aquesta manera, a tots els nens i nenes.

L’autoconeixement, la gestió de les emocions i una bona intel·ligència emocional són el fonament per promoure un aprenentatge significatiu. És per això que hi donem una importància cabdal i ho treballem de manera transversal. 

A primer i segon continuem el treball cooperatiu. D’aquesta manera els alumnes descobreixen les seves qualitats i habilitats socials i d’interacció, d’aquesta manera, poden aprendre a gestionar les diferents situacions que el treball en equip comporta.

Un dels punts claus del cicle és la lectoescriptura, sempre respectant el ritme de cada alumne i emprant diferents procediments per afavorir l’evolució de cadascú. També duem a terme projectes amb la biblioteca municipal, per fomentar el gust per la lectura.

Cicle Mitjà de Primària. L’alumne, protagonista en l’aprenentatge

El CICLE MITJÀ és una etapa on augmenta la curiositat pel món real, on considerem que l’alumnat ha de ser el protagonista del seu propi aprenentatge. És per aquest motiu,  que treballem els continguts amb estratègies de resolució de problemes, que fomenten l’autonomia i el treball en equip. Gràcies als càrrecs en el treball cooperatiu i per projectes, els ajudem a descobrir les seves fortaleses i els donem eines per superar les seves dificultats. El treball que duem a terme a l’escola ens permet consolidar hàbits, fomentar l’autonomia, presentar reptes d’aprenentatge i fomentar valors per proporcionar als nostres alumnes les eines, habilitats i destreses que els seran necessàries per afrontar amb assertivitat aquesta etapa.

S’estableix una relació afectiva entre mestres i alumnes per crear un ambient de treball càlid i agradable, i que permeti que el treball, que s’adapti a la manera d’aprendre de cada alumne tenint en compte les intel.ligències múltiples. Treballem per projectes per tal d’incentivar als alumnes a la recerca de nous coneixements a través de la investigació i del treball cooperatiu, combinant els aprenentatges dels continguts amb el desenvolupament de les competències.

En acabar el cicle mitjà, els alumnes poden realitzar l’examen Movers que permet disposar als alumnes  d’un títol oficial d’anglès avalat per Cambridge English, una intitució reconeguda mundialment. Això els dóna confiança per seguir estudiant i obtenir així títols més elevats. A més, correspon al nivell A1 del MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA (MECR) PER A LES LLENGÜES.

Cicle Superior de Primària. Autonomia en l’organització i priorització de tasques

Els alumnes de CICLE SUPERIOR al finalitzar, adquiereixen un hàbit d’estudi diari. Es tracta d’una revisió o estudi actiu dels continguts treballats a classe. Apareix també la necessitat d’aprendre a organitzar-se l’agenda i prioritzar les tasques. Cal que els nens i nenes siguin autònoms i es responsabilitzin de la seva feina. El fet que els nens i nenes treballin en equip per aconseguir un objectiu comú fa que desenvolupin habilitats i compètències socials que els seran molt útils pel seu futur.

S’intensifica l’ús de les TAC per treballar la competència digital com a eina transversal en totes les àrees de coneixement. I per preparar els alumnes pel projecte 1X1 de l’Educació Secundària. Els projectes internacionals permeten posar els alumnes en situacions reals d’aprenentatge.

Mestres d'Educació Primària al Paidos

Els millors professionals d'educació entregats a la seva tasca

DSC_4500

Anna Parcerisa

Mestra d'Educació Física
DSC_4501

Eloi Bruguet

Especialista de música Infantil i Primària
DSC_1627

Paula Orive

Mestra Primària i Especialista d'Anglès
DSC_4498

Marta Gallardo

Mestra Cicle Superior de Primària
DSC_4487

Òscar Recuenco

Mestre de primària
SERGI ROMAN Mestre de Cicle Inicial i membre de PAIDOS IT

Sergi Román

Mestre de Cicle Inicial i membre de PAIDOS IT
DSC_4497

Alba Orive

Vetlladora Educació Infantil, Primària i ESO
DSC_4491

Alba Sanchez

Mestra Cicle Inicial Primària
DSC_4480

Cristina Navarro

Mestra Plàstica Primària
DSC_4514

Cristina Nocete

Sots-Directora Escola i Cap Departament Ciències. Mestra Cicle Mitjà Primària. Vocal consell rector
DSC_4477

Felip Echarri

Cap d'Innovació tecnològica i Mestre Primària
DSC_4510

Gemma Anglès

Cap Departament Matemàtiques. Mestra Cicle Mitjà Primària
Gina Santiago

Gina Santiago

Mestra Primària i Especialista d'Anglès. Escola Verda
DSC_4513

Ivan Pozo

Coordinador i Cap Estudis Primària. Mestre Cicle Mitjà i vocal consell rector
DSC_1622

Ivet Estany

Cap Departament Pla Català Esport i Mestra Primària
DSC_1999

Joana López

Mestra d’Educació Infantil i Primària i especialista d’anglès
Judit Xaus

Judit Xaus

Cap de la Comissió d'Innovació pedagògica. Mestra i coordinadora de cicle inicial. Vocal consell rector
Mireia Casas

Mireia Casas

Mestra Educació Infantil i Cicle Inicial Primària
DSC_4483

Montse Homs

Mestra Cicle Inicial de Primària
DSC_4478

Natàlia Rodriguez

Mestra Cicle Inicial Primària

Educació Primària de màxima qualitat a Sant Fruitós de Bages

Opinions de qui ja ens coneixen

anna-bret

Anna Bret

Cap d'Estudis d'ESO i Professora del Departament d'Anglès

“ Formem ciutadans del món i aprenem a utilitzar les llengües estrangeres. ”

carme planas

Carme Planas

Exdirectora de l'Escola

“ El nostre compromís és l’exercici responsable de l’educació com la millor inversió en el futur personal i col·lectiu de cada alumne. ”

betlem vilaró

Betlem Vilaró

Mare d'alumnes

“ Una escola oberta a tothom, amb bons equipaments i accessos. ”

encarna sanchez

Encarna Sanchez

Exalumna i metgessa de familia

“ Una escola amb un gran cor. ”

jaume-ambros

Jaume Ambrós

Antic mestre i anterior coordinador Pla Català de l'Esport i activitats esportives

“ Potenciem l’adquisició de valors, els hàbits saludables, l’esperit de superació, la confiança en un mateix i el treball en equip. ”

josep orive

Josep Orive

Professor i President de la Cooperativa

“ Som una cooperativa de mestres de caràcter aconfessional, plural i catalana. ”