Educació Infantil a la Comarca del Bages

Acompanyem als alumnes a construir els seus aprenentatges

“Observar, pensar, percebre, intuir i sentir són les accions que formen part del procés creatiu dels nostres alumnes”

Àngels Orive, Mestra d’Educació Infantil

Com enfoquem l’Educació Infantil a l’Escola Paidos a Sant Fruitós de Bages

A l’Educació Infantil, l’adult acompanya a l’alumne en la construcció dels seus aprenentatges, per tal que siguin significatius i li permetin establir relacions entre; les experiències, els coneixements previs i els nous continguts d’ensenyament. També tenim en compte un tracte individualitzat on es respecten els diferents ritmes de maduració i tipus d’intel.ligències, que permeten als nens/es connectar amb els seus interessos i progressar en el seu desenvolupament.

Donem molta importància al treball dels hàbits i les rutines per tal d’organitzar mentalment a l’alumne i donar-li seguretat i així aconseguir una progressiva autonomia personal. Seguim una metodologia socialitzada i convivencial, on es valora molt el treball cooperatiu i el de les emocions. Treballem amb diferents metodologies segons els objectius que volem assolir:

  •  Joc lliure. Pati educatiu.
  • Ambients i racons de joc simbòlic.
  • Joc de regles: Tant en psicomotricitat com en el treball per espais. El nen ha de comprendre les normes de joc i acceptar-les.
  • Treball per projectes. Es creen situacions de treball en les que, a partir d’una proposta inicial, els infants han de buscar informació, relacionar-la, comprendre-la… per arribar a convertir-la en coneixement. Per aquest treball és fonamental, la col.laboració amb les famílies.
  • Tallers d’experimentació. Tenint en compte que l’infant té una gran curiositat pel què l’envolta, potenciem el seu esperit investigador i l’ajudem a sistematitzar les seves observacions.
  • Treball per espais. Treballem les arees instrumentals,  el llenguatge escrit i matemàtic a través del joc i la manipulació.
  • Potenciem la imaginació i la creativitat … els introduïm en el món de l’art a través de l’observació de l’obra de 3 pintors. I descobrim la música a través del treball sensorial i l’expressió corporal. Treballem l’anglès i les TIC com a eines fonamentals pel nostre futur.

Les notícies d’Educació Infantil de l’Escola Paidos

Tot el que fem amb els nens i nenes d’Educació Infantil. Per veure totes les notícies d’Educació Infantil de l’Escola Paidos cliqueu aquí

admin
29 desembre, 2018

La dita del mes de desembre

Personal al càrrec de l'Educació Infantil a l'Escola Paidos

Les nostres professores d'Educació Infantil

Excel·lència i innovació en Educació Infantil a Sant Fruitós de Bages

Què en pensen tota la gent que coneix la nostra forma de treballar

anna-bret

Anna Bret

Professora del Departament d'Anglès

“ Formem ciutadans del món i aprenem a utilitzar les llengües estrangeres. ”

carme planas

Carme Planas

Mestra de l'Escola

“ El nostre compromís és l’exercici responsable de l’educació com la millor inversió en el futur personal i col·lectiu de cada alumne. ”

betlem vilaró

Betlem Vilaró

Mare d'alumnes

“ Una escola oberta a tothom, amb bons equipaments i accessos. ”

encarna sanchez

Encarna Sanchez

Exalumna i metgessa de familia

“ Una escola amb un gran cor. ”

jaume-ambros

Jaume Ambrós

Mestre i Coordinador Pla Català de l'Esport i activitats esportives

“ Potenciem l’adquisició de valors, els hàbits saludables, l’esperit de superació, la confiança en un mateix i el treball en equip. ”

josep orive

Josep Orive

Professor i President de la Cooperativa

“ Som una cooperativa de mestres de caràcter aconfessional, plural i catalana. ”