Treball per Projectes a 4t d’ESO

ESO dedica sis hores setmanals a l’aprenentatge basat en projectes

La sequera de demà

L’aigua és un bé escàs i degut al canvi climàtic cada cop és més important realitzar una gestió adequada dels recursos hídrics. Aquest projecte té per objectiu posar els alumnes de 4t d’ESO del Paidos en una situació real d’una empresa encarregada d’estudiar millores en la gestió de l’aigua a l’Escola. Com a producte final es realitza una exposició de tot l’estudi realitzat davant d’un tribunal expert.