Back

La pràctica d’Esports a l’Escola Paidos

Transmetem valors com la tolerància, el respecte als altres, l’autogestió i la cooperació

Amb la pràctica dels esports es potencia l’adquisició de valors, l’adquisició d’habilitats socials, les capacitats i destreses corporals, s’estimula l’adquisició d’hàbits saludables, es fomenta l’esperit de superació, la confiança en si mateix, l’autocrítical’autonomia i la capacitat de decisió. A través dels esports en equip, es transmeten valors com la tolerància, el respecte als altres i a les normes, l’autogestió i la cooperació.

Formem part del Pla Català de l’Esport a l’Escola

L’Associació Escolar Esportiva Paidos (AEE Paidos) és qui gestiona i coordina les activitats esportives, està formada per professors, pares i monitors (molts d’ells exalumnes). Els àmbits d’actuació són:

  • Les escoles esportives d’iniciació a l’esport: Amb l’objectiu de potenciar els esquemes motors de base, donant a conèixer diferents esports com l’atletisme, el bàsquet, el futbol i el voleibol entre d’altres.
  • L’esport Escolar i Federat: Amb les Escoles de Bàsquet, futbol i voleibol.

Formem part d’un programa impulsat pel Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport: el Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE) adreçat a fomentar la pràctica d’activitats físiques i esportives a tot l’alumnat i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Els mateixos alumnes són els dinamitzadors de les activitats esportives

Els dinamitzadors són alumnes de 5è, 6è de Primària i de 1r a 4t d’ESO amb la responsabilitat d’organitzar activitats esportives al centre, extraescolars, trobades amb altres centres esportius,…, supervisats i orientats pels coordinadors esportius del centre.

Amb l’objectiu d’evitar el sedentarisme i prevenir el sobrepès i l’obesitat portem a terme el programa “Desenvolupem hàbits saludables a l’escola” . Algunes de les actuacions programades són: acollida matinal “salut+esport”, “esmorzars entrepà o fruita”, “berenars esportius” i amb els alumnes de Cicle Mitjà el programa es completa amb un seguit d’activitats incloses en les matèries d’Educació Física i Coneixement del Medi.