Back

Aprenentatge de les llengües estrangeres

Utilització de l’anglès com a llengua vehicular en l’aprenentatge de matèries curriculars

APRENENTATGE DE L’ANGLÈS

Per tal d’afavorir un bon aprenentatge de l’anglès, l’Escola Paidos desenvolupa els següents projectes:

  • Sessions d’anglès a educació infantil
  • Science a primària i secundària
  • Tecnologia en anglès a secundària
  • Matèries optatives en anglès a secundària
  • Auxiliar de conversa nadiu per fer sessions de conversa

INTERNACIONALITZACIÓ

El Pla d’Internacionalització del centre estableix els objectius i actuacions per consolidar el projecte d’anglès de l’escola i potenciar el procés d’internacionalització del centre.

Ojectius com establir connexions amb escoles d’altres països i treballar conjuntament en projectes comuns són una prioritat per a nosaltres. 

 

LA NATURALITZACIÓ DE L’IDIOMA DINS L’AULA

El projecte d’anglès del centre es concreta iniciant l’anglès al segon any de la llar d’infants (1 any), amb dues sessions setmanals, ampliant a tres sessions a EI3 i EI4 i a quatre sessions a EI5. En aquestes estapes es prioritza la comunicació oral i la naturalització de l’idioma dins de l’aula a través de jocs, narració de contes, cançons i el treball de les rutines en la llengua estrangera. Al llarg de tota la primària…