Internacionalització

Cap a nous horitzons

El Pla d’Internacionalització del centre estableix els objectius i actuacions per consolidar el projecte d’anglès de l’escola i potenciar el procés d’internacionalització del centre.

Ojectius:

  1. Rebre formació i assessorament d’experts en l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès 
  2. Establir connexions amb escoles d’altres països i treballar conjuntament en projectes comuns
  3. Afavorir les estades lingüístiques dels nostres alumnes a través de projectes d’intercanvi amb altres escoles i estades lingüístiques a l’estranger. 

 

Actuacions:

  1. Formalització d’un conveni de col.laboració amb el grup de recerca EFLIC (English as a Foreign Language in Instructed Contexts) de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de rebre assessorament sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès. 
  2. Participació en el grup internacional ETI Tr@ms per a la creació i coordinació de projectes col.laboratius internacionals amb escoles de França, Índia, Bèlgica i Regne Unit, entre d’altres.
  3. Organització d’estades lingüístiques:
    • Participació en un projecte d’intercanvi escolar amb alumnes de 3r i 4t d’ESO amb l’escola Alstergymnasium, Alemanya.
    • Organització d’estades d’immersió escolar al Regne Unit on els alumnes s’allotgen en famílies i viuen l’experiència d’anar a una escola britànica.   

Diploma dual – Batxillerat Internacional

Programa 100% online que permet que els alumnes, a partir de 2n d’ESO, puguin aconseguir el títol de batxillerat americà ‘High School Diploma’. El programa s’ofereix com a activitat extraescolar, on els alumnes comptaran amb el suport d’un tutor de l’escola que els guiarà en el seu procés d’aprenentatge.