Internacionalització

Cap a nous horitzons

El Pla d’Internacionalització del centre estableix els objectius i actuacions per consolidar el projecte d’anglès de l’escola i potenciar el procés d’internacionalització del centre.

Ojectius:

 1. Rebre formació i assessorament d’experts en l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès 
 2. Establir connexions amb escoles d’altres països i treballar conjuntament en projectes comuns
 3. Afavorir les estades lingüístiques dels nostres alumnes a través de projectes d’intercanvi amb altres escoles i estades lingüístiques a l’estranger. 

 

Actuacions:

 1. Formalització d’un conveni de col.laboració amb el grup de recerca EFLIC (English as a Foreign Language in Instructed Contexts) de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de rebre assessorament sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès. 
 2. Participació en el grup internacional ETI Tr@ms per a la creació i coordinació de projectes col.laboratius internacionals amb escoles de França, Índia, Bèlgica i Regne Unit, entre d’altres.
 3. Organització d’estades lingüístiques:
  • Participació en un projecte d’intercanvi escolar amb alumnes de 3r i 4t d’ESO amb l’escola Alstergymnasium, Alemanya.
  • Organització d’estades d’immersió escolar al Regne Unit on els alumnes s’allotgen en famílies i viuen l’experiència d’anar a una escola britànica.   
  • Organització d’estades a França pels alumnes que cursen la matèria optativa de francès a secundària.