Treball per Projectes a 2n d’ESO

ESO dedica sis hores setmanals a l’aprenentatge basat en projectes

Fabriquem un producte

Aquest projecte té per objectiu idear, dissenyar i construir un producte innovador que siguin capaços de vendre en una fira d’innovació. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO del Paidos aprenen a crear una web d’empresa, dissenyar en 3D, fabricar un objecte real i ser capaços de vendre’l en anglès.