Treball per Projectes a Cicle Superior

El Cicle Superior dedica sis hores setmanals a l’aprenentatge basat en projectes

Organitzem una sortida

Aquest projecte té per objectiu l’organització d’una sortida d’un dia (lúdica i/o cultural) i portar-la a terme durant el segon trimestre. Els alumnes han de prendre consciència de la seqüenciació dels passos a seguir per preparar una sortida.

Com a producte final, els alumnes de Cicle Superior de Educació Primària del Paidos hauràn de defensar la proposta escollida per tal de convèncer als companys/es.