Back

Les noves tecnologies aplicades a l’educació

Projecte TAC. La tecnologia al servei del pensament creatiu

La programació i la robòtica tenen un mateix fil conductor, el pensament computacional. Aquest està relacionat amb la capacitat de resolució de problemes, organització, creativitat, autoaprenentatge, investigació, treball cooperatiu. La contribució d’aquestes activitats és essencial per a l’assoliment de les competències digitals i cientificotecnològiques.

A més es constitueixen com a dinamitzadores de l’activitat d’aprenentatge i incrementen la motivació de l’alumnat. En aquest línia hem integrat la programació en diferents llenguatges basats en blocs i la robòtica en el nostre Projecte Educatiu des de Educació Infantil a ESO.

Interacció cooperativa entre diferents cursos i edats

Educació Infantil s’inicia amb el Bee bot, robot que ens permet aprendre a dissenyar recorreguts i també a aprendre a controlar-los per tal que facin el que nosaltres vulguem. Es treballa, per tant, la lateralitat, la distància, donar instruccions, etc.

També a Cicle Inicial s’inicien amb l’scratch junior  que és la porta a l’scratch que faran ja a 3r, 4t i 5è. L’scratch és un entorn visual de programació desenvolupat per Lifelong Kindergarten Group dins del MIT Media Lab (Massachusetts Institute of Technology). Està dissenyat perquè el facin servir nens i nenes ja que es tracta d’un llenguatge de programació senzill, intuïtiu i divertit.

En aquesta etapa també entra en joc el robot Dash&Dot una solució per treballar els continguts dels diferents nivells de forma transversal. Imagina, crea, juga, comparteix, reflexiona… i torna a imaginar: aquests són els passos essencials dins l’espiral de pensament creatiu. Amb aquest sistema de treball els alumnes són capaços de buscar les solucions als seus reptes dins dels projectes i donar solucions. Un cop els alumnes disposen de les competències suficients el pas següent és que puguin dirigir un robot. Per aquest motiu, a 6è de Primària es dissenyen objectes  amb motors, engranatges, etc. Programats amb scratch i utilitzant els kits LEGOWeDo.

Eines Acer y Google Chromebooks com a noves tecnologies per l’educació

Finalment, els alumnes d’ESO s’incorporen al projecte amb el LEGO Mindstorm, i el treball amb diferents sistemes arduino per donar el màxim de possibilitats que els permet dissenyar uns robots més elaborats. Aprenen a pensar i a decidir, a resoldre problemes amb diverses respostes possibles mentre imaginen, programen i creen i, a la vegada, aprenen a treballar en equip realitzant un treball cooperatiu i col·laboratiu. En aquest punt és molt important el treball de l’IOT (l’internet de les coses). Els nostres alumnes disposen de les eines d’ACER al núvol per treballar i programar robots de forma remota.

Un altre punt important és el treball amb drons buscant les solucions que aquests dispositius ens donen per resoldre problemes i situacions complicades amb altres dispositius. Els dispositius que s’utilitzen per desplegar les eines de la suite de Google són els Chromebook. Uns dispositius dissenyats pel treball educatiu i que es van aplicant durant la primària de forma regular fins arribar al projecte 1×1 a l’ESO. A l’hora es va ampliant el treball amb les diverses eines de Google per educació. Els alumnes van adquirint les competències digitals treballant en un entorn segur i modulable en funció de les necessitats.