Treballem per Projectes a l’Escola Paidos

Una metodologia on els alumnes aprenen a ser crítics

Creativitat
Cooperació
Motivació
Visió Global
Ús de les TIC

Els projectes són una metodologia que es basa en oferir canals i mitjans als alumnes perquè pensin per ells mateixos, investiguin, facin hipòtesis, avaluïn encerts i errors i aprenguin a ser crítics.

Estan basats en el món real o en respostes a reptes quotidians, amb l’objectiu de crear una educació interdisciplinària amb un aprentatge significatiu. En comptes de lliçons aïllades i de les típiques classes magistrals.  

  • Integració d’assignatures.Activitats entorn a una finalitat comuna, definida pels interessos dels estudiants.
  • Foment de: la responsabilitat individual, el treball col·laboratiu, la capacitat crítica i la presa de decisions.
  • Interacció amb el món real.
  • Combinació d’aprenentatge de continguts fonamentals (currículum) i el desenvolupament d’habilitats (competències).
  • Desenvolupament personal i social.