Back

Aprenentatge Cooperatiu a l’Escola Paidos

El Caràcter Cooperatiu de l’escola incideix globalment en l’educació de l’alumnat

Utilitzem el treball cooperatiu com una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes organitzats en petits  grups treballen conjuntament amb un objectiu comú. Els beneficis d’aquesta metodologia tenen un doble abast: el propi aprenentatge acadèmic i el desenvolupament de les habilitats socials i les competències en intel·ligència emocional. La introducció de punts de mira diferents que es produeix en la discussió amb el grup permet que l’alumne consolidi o rectifiqui aprenentatges assolits i  aprengui coses noves.

I, mentre tot  això passa, aprenen a establir relacions solidàries, respectar les diferents perspectives i desenvolupar les competències socialsPer tant,  a més dels continguts, els alumnes han d’aprendre a resoldre conflictes, crear confiança, prendre decisions, consensuar i arribar a acords.

L’aprenentatge cooperatiu com a base de l’educació des de petits

A la nostra escola treballem l’aprenentatge cooperatiu a totes les etapes, iniciant-lo ja a l’Educació Infantil amb activitats com ajudar a posar-se la bata, pintar un mural, realitzar una sopa de lletres, etc.

Interacció cooperativa entre diferents cursos i edats

Es continua a Educació Primària i  ESO a nivell d’aula dins de les diferents matèries de cada curs. I a nivell d’escola s’aprofita la celebració de les festes tradicionals i els projectes del centre com  l’English Day, el Dia de la Ciència, el Dia de la Matemàtica, l’Apadrinament lector,… perquè els alumnes grans de l’escola interaccionen cooperativament amb els petits, aprenent i gaudint junts.