Cooperativa d’Educació a la Comarca del Bages

L’escola Paidos té una llarga trajectòria en el món de l’educació al Bages

Tot va començar un 15 de febrer de 1969 quan va quedar constituïda la Cooperativa Industrial de Treball Associat “PAIDOS”, integrada per 5 acadèmies de Manresa: Torrents, Sant Jordi, Verdaguer, Bisel i Almi”.

Es trobà un terreny al terme municipal de Sant Fruitós de Bages el qual, per la seva situació i superfície, va semblar adient per a construir-hi  la nova escola amb les corresponents instal·lacions esportives (14.000 m): les obres varen començar  el març de 1971 i, el dissabte 2 d’octubre del mateix any es va inaugurar l’Escola amb la planta baixa habitable. L’estructura de l’edifici, de 3.000 m, es va construir en forma de “L”.

Els mestres de les acadèmies que van constituir l’Escola Paidos, S.C.C.L. van ser els primers professionals que, amb il·lusió, compromís i dedicació, van posar-se al front d’un projecte d’escola que s’ha mantingut al llarg dels anys amb una plantilla molt estable i compromesa que ha sabut  adaptar-se a les necessitats i demandes de la societat actual.

Els nivells educatius amb els quals s’inicià l’ensenyament a l’Escola Paidos, l’any 1971, varen ser: 1 aula de Preescolar, 5 aules d’EGB, 3 de Primària i una Secretaria. Els següents cursos amb tota l’EGB, el 1975 amb el BUP i el 1976 amb l’FP (branques Administrativa, Comercial, Llar d’Infants 1r i 2n grau, Sanitària i 1r grau de Delineants). Des del novembre del 1971 es va comptar amb servei de menjador i cuina pròpia, encara que l’actual menjador i el gimnàs no es van inaugurar fins el juny del 1974. Ió, van posar-se al front d’un projecte d’escola que s’ha mantingut al llarg dels anys amb una plantilla molt estable i compromesa que ha sabut  adaptar-se a les necessitats i demandes de la societat actual.

L’any 1973 es posa en funcionament la biblioteca de l’escola que és renovada completament el 1996 i el 17 de juliol del 1977 s’obté la qualificació de Guarderia Laboral per a les aules dels més petits. Actualment, els nivells que s’imparteixen són: Llar d’Infants, Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària. La Junta d’esports i l’Escola sempre han tingut l’objectiu de millorar les instal·lacions. El juny de 1972, s’inaugurà, coincidint amb la celebració del Fi de curs a l’Escola, el camp de futbol i es començà la construcció de les dues piscines que un any després ja van entrar en servei en el 1r Curset d’Estiu.

“L’Escola Paidos sempre ha promogut el diàleg i la col·laboració amb l’AMPA com a eines per generar un millor desenvolupament de tots els alumnes. És una Escola valenta, oberta als canvis i a les propostes de millora.”

Eva Fàbregas, Presidenta de l’AMPA

Una Cooperativa d'Enseyament amb molta història

Els inicis del Paidos, una Cooperativa Educativa a la comarca del Bages

Una cooperativa de formació a la Comarca del Bages que ha anat creixent

Per la seva ubicació, i en aquella època, tenia gran importància el transport escolar i a l’abril del 1982, l’escola compra un primer autocar que en poc temps arribaren a ser 3. El juny del 1986, amb la participació de la Cooperativa de pares AGAZA, s’inaugura una nova pista poliesportiva coneguda com “Pista Vermella”, actualment, pista Vicenç  Planas. Anys després, s’amplia amb un nou terreny d’aproximadament 3.880 m2 i el juny del 1994 s’inaugura una altra pista poliesportiva la “Pista Nova”. L’estiu del 2014, amb la col·laboració de l’AMPA es modernitza i es construeix una coberta a la 1a pista poliesportiva  (1260 m2 ) que va tenir l’Escola. Aquest mateix estiu, s’inicia l’ampliació de l’edifici amb 700 mde superfície construïda i amb la intenció de traslladar-hi la Llar d’Infants i altres equipaments.

Actualment, la zona d’esbarjo, incloses les piscines, és de 17.000 m2  dels quals 1260 estan coberts. L’escola Paidos ha estat pionera en el món de l’esport escolar. Des de 1977-1978, gràcies a l’AMPA i juntament amb el Bàsquet Manresa SAD, vàrem començar a promoure el bàsquet. El bàsquet i ara també el futbol i el voleibol, han fet que l’escola es conegui arreu de Catalunya i de l’Estat Espanyol. Alguns jugadors, fets a l’escola, han aconseguit, amb la Selecció Catalana, campionats estatals i els entrenadors de Paidos han tingut i tenen un gran prestigi. Un altre esport amb continuïtat i que ha aconseguit importants fites, ha estat el voleibol. El 1981 va aconseguir el Campionat Infantil de Catalunya i des d’aquest any ha estat l’única escola de Catalunya que ha participat any rere any en aquest esport.

El nostre centre educatiu com a organització integral d’innovació educativa

Afavorim el domini de la tecnologia com a eina d’aprenentatge perquè la considerem una competència clau en el desenvolupament i les possibilitats professionals dels alumnes.

Apostem per fomentar l’ensenyament plurilingüe (català, castellà, anglès i francès) conscients de què el coneixement i l’ús de diferents llengües són imprescindibles per a interactuar en el complex context actual. Treballem perquè els nostres alumnes, quan acabin la seva estada a l’escola, tinguin un bon nivell competencial general, tanten el que fa referència al creixement personal (treball cooperatiu, pensament crític i creatiu, autonomia i responsabilitat en l’aprenentatge,…) com en l’acadèmic. Promocionem la pràctica esportiva perquè afavoreix la transmissió de valors i l’adquisició d’hàbits saludables, contribuint, així, a la formació personal i cívica dels nostres alumnes.

Atenem, de manera sistemàtica i planificada, el desenvolupament de competències emocionals  com a element essencial del creixement integral de la persona, ajudant-la a afrontar els reptes de cada dia i sent una eina fonamental  en la prevenció de conflictes. Utilitzem el treball cooperatiu en grup, organitzat i estructurat, com una eina d’aprenentatge que, al mateix temps, desenvolupa les habilitats socials. Introduïm l’aprenentatge basat en projectes amb un enfocament  interdisciplinari, fonamentat en la investigació que requereix saber relacionar, analitzar i crear.

Fomentem la capacitat de trobar solucions diferents a cada problema i noves respostes i on  el pensament crític és clau per prendre decisions raonades i solucionar problemes. Potenciem la millora del treball com a docent incentivant el treball en equip, la col·laboració,  la formació permanent i la innovació en la recerca de noves metodologies que millorin l’aprenentatge i els seus resultats (Flipped Classroom, gamificació, …). Concebem el centre educatiu com una organització integral d’innovació educativa, millorant la realitat actual per projectar-la cap al futur.

L’edifici actual d’una cooperativa d’educació amb llarga història

L’actual edifici té forma de “F” 3.963 mconstruïts i distribuïts en 3 plantes:

A la planta baixa hi ha la Llar d’Infants amb sortida independent al pati, l’Educació Infantil, la Secretaria, el despatx de Direcció, el gimnàs, la cuina i el menjador, la sala de mestres,… A la 1a planta hi ha  les aules de Primària, la biblioteca, l’aula d’autoaprenentatge d’idiomes, el gabinet de psicopedagogia, les aules de plàstica i música i altres aules i  equipaments. A la 2a planta s’hi troben els laboratoris, les aules de Secundària i   diversos equipaments.

Tot l’edifici consta de les infraestructures necessàries per tal de garantir l’accés a la tecnologia aplicada a l’ensenyament-aprenentatge. L’actual zona d’esbarjo, de 17.000 m2, inclou un camp de futbol de terra, 3 pistes poliesportives una d’elles coberta, 2 piscines, 2 petits patis amb sorral i altres jocs per a l’Ed. Infantil i una zona amb paviment especial, reservada exclusivament a la Llar d’Infants.