La naturalització de l’idioma dins l’aula

El projecte d’anglès del centre es concreta iniciant l’anglès al segon any de la llar d’infants (1 any), amb dues sessions setmanals, ampliant a 5 sessions a EI3, EI4 i EI5, on es prioritza la comunicació oral i la naturalització de l’idioma dins de l’aula a través de jocs, narració de contes, cançons i el treball de les rutines en la llengua estrangera.

Al llarg de tota la primària es treballen els continguts de les ciències naturals (Science) en anglès a través d’activitats manipulatives i d’experimentació. A més de les classes de ciències naturals també es treballa l’anglès instrumental on es fomenten totes les competències lingüístiques.

A l’etapa de secundària les classes d’anglès es fan en grups reduïts per tal de promoure la comunicació oral, potenciar les aptituds personals i poder atendre la diversitat de l’alumnat. Les classes en anglès de matèries curriculars tenen continuïtat en aquesta etapa a través d’una part de les ciències naturals.

A més a més, l’escola ofereix la taula bilingüe a les hores de dinar al restaurant de l’escola on els alumnes poden interactuar en anglès amb l’auxiliar de conversa en un context natural i real.