Aprenentatge de l’anglès

Formem ciutadans del món

Per tal d’afavorir un bon aprenentatge de l’anglès, l’Escola Paidos desenvolupa els següents projectes:

 

  • Sessions d’anglès a educació infantil
  • Science a primària i secundària
  • Auxiliar de conversa nadiu per fer sessions de conversa 
  • Grups reduïts a prtimària i secundària per afavorir un ensenyament personalitzat
  • Exàmens oficials de Cambridge
  • Intercanvi escolar amb Alemanya (Hamburg) 
  • Estades lingüístiques en famílies al Regne Unit 
  • Participació en projectes col.laboratius internacionals
  • Diploma Dual (convalidació batxillerat americà)

La llengua vehicular de la nostra escola és la catalana i així ho manifestem en la definició de la identitat del centre. Som conscients, però, que estem formant ciutadans del món i que, a més de conèixer la pròpia llengua, han de comptar amb un domini perfecte del castellà i amb un excel·lent nivell d’anglès.